Konstanz Yurttaşları Anketi nedir?

Konstanz Yurttaşları Anketi, 2008 yılından beri her yıl gerçekleştirilen uzun dönemli bir yerel araştırmadır. Konstanz halkını temsil eden bir rastgele örneklemi baz alan bu araştırmada elde edilen veriler, şehirdeki sosyal dönüşümü tanımlamak ve Konstanz şehrini ve vatandaşlarını ilgilendiren temel konuları incelemek için kullanılmaktadır. Bu çalışma, Konstanz Üniversitesi (Prof. Dr. Hinz Çalışma Grubu) tarafından tasarlanmış olup, ilgili anketler Konstanz şehri ile (ana makam, istatistik ve kontrol desteği birimleri) yakın bir iş birliği içinde koordine edilmektedir.

Anketin ele aldığı temel konular, belediye bölgesine yönelik siyasetin güncel meseleleri, aileler veya üniversite öğrencileri gibi özel grupların durumları ile genel bilimsel alanlardır. Her yıl bir odak noktası seçilir. Şimdiye dek bunlar: Konutlar, sivil katılım, kültür ve eğitim, çeşitli nesillerin bir arada yaşaması, konsey yıl dönümü, belediye ve yurttaşlar diyaloğu ve geçen yıl dijitalleşme, mobilite ve plaj tesisleri. Düzenli olarak vatandaşların yaşam memnuniyeti ve sosyo-demografik özellikleri de araştırılmaktadır. Son olarak adı geçen konu, nüfus bileşiminde zaman içinde gerçekleşen değişiklikleri tanımlamak için kullanılır.

Bu arada (2015 yılından beri) Konstanz Yurttaşları Anketi, tabletler veya akıllı telefonlar gibi mobil cihazlardan da erişilebilen tamamen çevrimiçi bir anket olarak yürütülmektedir. Konstanz’da her beş haneden dördünün internete erişimi olduğu tahmin ediliyor. Bu unsur, anket katılımcılarının internete yabancılık çekmeyen nüfusa yönelik bir yanlılık olduğunu ortaya koymakla beraber, bu durumun olumsuz etkisi, sonuçların yaş, kentsel bölgeler, cinsiyet ve uyruk gibi niteliklere göre ağırlıklandırılmasıyla giderilebilmektedir.